Slut på pengar

Att pengarna tar slut alldeles för fort och inte ens räcker till det nödvändigaste är dessvärre ett inte alltför ovanligt scenario för många av oss. Det kan bero på många saker, till exempel en oväntad utgift för reparationer eller på att något viktigt hjälpmedel i hemmet har upphört att fungera och måste ersättas. I den kärva ekonomiska situation som råder i landet händer det att företags läggs ned och många blir arbetslösa. När A-kassa och försäkringar inte räcker till hamnar många i en mycket svår sits med räkningar och alla fasta avgifter som måste betalas i tid. Även vid separation kan det uppstå lägen då man nödgas inse att ens egna inkomster inte räcker till för att betala det som man förr var två om. Långvarig sjukdom kan också vara en bidragande orsak till kraftigt försämrad ekonomi, för det är inte alltid det sociala skyddsnätet räcker fullt ut.

Ta hjälp av budget

För de allra flesta gäller det då att på allvar se över sin ekonomi. En bra början är att upprätta en budget för att på så sätt få överblick av inkomster och utgifter. Med hjälp av budgeten upptäcker man enklare de utgifter som man i första hand kan dra in på. Långvariga bindningstider för olika typer av abonnemang kan vara svårt att göra något åt, och det samma gäller för banklån som kanske löper i flera år och inte har den i nuläget förmånligaste räntan. Om man hyr sin bostad går det för det mesta inte heller att göra något åt den kostnaden. Då återstår de rörliga kostnaderna som till exempel kan bestå av utgifter för mat, kläder, nöjen, resor, prenumerationen, tobak, alkohol, hygienartiklar och fritidsaktiviteter.

Förnuftiga åtgärder

Med väl genomtänkta och planerade inköp av det nödvändigaste kan mycket vinnas. Utnyttja även rabattkuponger och lågpris-erbjudanden så mycket som möjligt och jämför priser i olika butiker. Ett bra sätt att få ner klädkontot är att handla begagnat, det blir för det mesta både snyggt och billigt och går ofta att sälja vidare. Det här gäller för övrigt även en massa andra artiklar.
Tobaksrökning kan vara en stor utgift och de som röker har mycket att vinna på att sluta helt eller åtminstone kraftigt dra ner på konsumtionen. Detsamma gäller för alkohol och snus.
Välj bort onödiga tjänster och prylar och behåll bara det du absolut behöver.
I en kärv ekonomisk situation är det dessvärre nödvändigt med tuffa åtgärder för att komma på fötter igen även om det synes omöjligt.

Extra inkomster

Om man är arbetslös (bör hellre heta arbetssökande) finns det alltid jobb om man är beredd att ta vad som erbjuds. För den som har ett arbete på deltid kan det kanske gå att få flera timmar och även arbeta på helger. Andra åter kan eventuellt ta på sig extra arbete som till viss del kan utföras hemifrån.
Även om man erhåller olika former av bidrag och tycker att de ger ungefär detsamma som att arbeta, så bör det vara viktigt att komma in på arbetsmarknaden och från den plattformen utvecklas mot mer kvalificerade och lönsamma arbeten för att på så sätt försöka trygga en god ekonomisk framtid för sig och sin familj