Balanserad ekonomi

Hur man skall lyckas med att få inkomsterna att räcka till utgifterna och helst få en slant över kan ibland vara ett konststycke, speciellt om man inte hör till de högavlönade. Det finns ändå vissa grundläggande metoder, som rätt tillämpade är till god hjälp. Absolut viktigast är att upprätta någon form av budget så att man vet de fasta utgifterna; dit hör i första hand baskostnader för boende och försäkringar. Mat, kläder, hygienartiklar, hälso- och sjukvård, prenumerationen och media samt personliga utgifter inklusive resor, är alla poster som går att variera till en viss del. Med fast arbete eller så kallad tills vidare anställning, har man uppgift om stadiga inkomster. Detsamma gäller för olika former av bidrag och försörjningsstöd. Eventuella extra inkomster är att betrakta som ett plus i kanten. Med lite justeringar hit och dit kan man ofta få det hela att gå ihop och till och med ha en slant över till det där som man så gärna vill unna sig.

Bättra på inkomsten
Med fast tjänst och löneavtal vet man sin normala inkomst och kan planera sin tillvaro efter de förutsättningarna. Ofta har man dessutom utrymme för att utöka inkomsterna med olika typer av extrajobb. För de morgonpigga kan tidningsutdelning innan ordinarie arbetstid vara en möjlighet. Många av dagens arbeten kan utföras hemifrån och då kan det kanske vara möjlighet att under en period göra en del extraarbete. För hur det än är så känns det nog lättare att sitta hemma och jobba på kvällarna än att vara kvar på den ordinarie arbetsplatsen. Med den ökande motivationen som de extra slantarna ger, så borde sådana arrangemang kunna fungera, och den eventuella familjen är ju i alla fall samlad. Extra trevligt blir det dessutom om alla kan få ta del av det ökade tillskottet till ekonomin genom att man kanske gör en resa tillsammans eller hittar på något annat trevligt..